PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Místo, kde žijeme

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Místo, kde žijeme

Datum ukončení: 31.12.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace VIA

KDY PODAT ŽÁDOST?

Program je vyhlášen po celý rok do vyčerpání finančních prostředků, nejsou stanoveny uzávěrky.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou neformální skupiny alespoň tří lidí, místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci a další organizace podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity apod. Pokud je projekt zaměřený na lepší zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a plánování veřejného prostoru, může být žadatelem i obec do 5 000 obyvatel.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je zaměřen na proměnu veřejného prostoru (vnitřního i vnějšího) a vytvoření místa pro setkávání se sousedy. Důležité je zapojení místní komunity.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Program nabízí několik druhů podpory. Například grant na sousedské aktivity a podporu komunitního života až do výše 100.000 Kč, nebo malý grant do 20.000 Kč na menší sousedské aktivity a na přípravné práce k větším projektům. Rychlý grant na obranu veřejného zájmu až do výše 40.000 Kč.

POZNÁMKA

Prvním krokem je odeslání vstupního dotazníku, po něm následuje konzultace se zástupci nadace ohledně nejvhodnější podpory. Teprve poté lze podat žádost. Vstupní dotazník a další granty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngHodnotící kritéria [PDF, 1.3 MB]

Kontakt

Nadace Via
Dejvická 306/9
160 00 Praha 6 – Dejvice

via@nadacevia.cz

www.nadacevia.cz

Telefon: 608 538 083

odeslat e-mailem vytisknout