PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Kulturní aktivity

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Kulturní aktivity

Datum ukončení: 15.06.2020

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 15. června 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro subjekty poskytující kulturní služby v oblasti profesionálního současného umění v oborech: scénická umění, hudba, literatura a vizuální umění.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Oprávněné aktivity zahrnují:

  • tvorbu a zpřístupnění nového uměleckého obsahu (výstavy, koncerty, představení apod. formou vhodnou pro on-line prezentace),
  • zpřístupnění již existujících záznamů či přenosů (např. doplněné o kontext, titulky, komentáře tvůrců a dalších realizátorů),
  • aktivity zaměřené na podporu stávajících a vznik nových platforem pro šíření uměleckého obsahu.

Dále mohou být jako doprovodné podpořeny v rámci projektů rovněž aktivity zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností kulturních pracovníků a tvůrců týkajících se prezentace umění v online prostředí prostřednictvím vzdělávacích kurzů, workshopů apod. Výzva bude zohledňovat aktivity realizované v době od 10. března do 31. prosince 2020.

POZNÁMKA

Není možný souběh dotací poskytnutých Ministerstvem kultury v rámci „záchranného balíčku“, schváleného usnesením vlády č. 408 ze dne 9. 4. 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury. Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

docx.pngProgram [DOCX, 46.9 kB]

xlsx.pngŽádost [XLSX, 38.1 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 00 Praha 1

eva.cichova@idu.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Eva Cíchová

odeslat e-mailem vytisknout