PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Kulturní aktivity v památkové péči

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Kulturní aktivity v památkové péči

Datum ukončení: 18.10.2019

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 18. října 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro spolky, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje veřejně prospěšné projekty subjektů, které napomáhají k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu a k nejširší popularizaci péče o něj. Budou podpořeny projekty zaměřené na památkovou péči:

  • sborníky, periodika;
  • konference, sympozia, semináře;
  • přednášky;
  • veřejné soutěže, přehlídky a výstavy;
  • ostatní vlastní projekty zaměřené na památkovou péči.

POZNÁMKA

Bližší informace k dotačnímu programu a další formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 88.6 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

vladimira.applova@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Applová

Telefon: 257 085 418

odeslat e-mailem vytisknout