PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Kulturní aktivity v památkové péči

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Kulturní aktivity v památkové péči

Datum ukončení: 12.11.2018

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Uzávěrka příjmu žádostí byla prodloužena do 12. listopadu (původní termín byl 31. října 2018).

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro spolky, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje veřejně prospěšné projekty subjektů, které napomáhají k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu a k nejširší popularizaci péče o něj. Budou podpořeny projekty zaměřené na památkovou péči:

  • sborníky, periodika;
  • konference, sympozia, semináře;
  • přednášky;
  • veřejné soutěže, přehlídky a výstavy;
  • ostatní vlastní projekty zaměřené na památkovou péči.

POZNÁMKA

Bližší informace k dotačnímu programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 110 kB]

xls.pngŽádost [XLS, 146.5 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

vladimira.applova@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Applová

Telefon: 257 085 418

odeslat e-mailem vytisknout