PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>IROP – Knihovny

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

IROP – Knihovny

Datum ukončení: 31.12.2027

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

KDY PODAT ŽÁDOST? 

Žádost je možné předložit do 31. prosince 2027.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem.

Projekt je zaměřen na některou z uvedených kategorií knihoven:

 • knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce;
 • základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše;
 • základní knihovny se specializovaným knihovním fondem.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Výzva je zaměřena na posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích a její dílčí aktivity – Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven:

 • revitalizace knihoven, včetně nové výstavby;
 • expozice;
 • depozitáře;
 • technické zázemí;
 • návštěvnická centra;
 • edukační centra;
 • restaurování sbírek knihovních fondů;
 • vybavení pro konzervaci a restaurování;
 • evidence a dokumentace knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci;
 • aplikační software;
 • ochrana knihovních fondů;
 • technické vybavení knihoven.

Dílčí aktivity mohou být v projektu libovolně kombinovány.

POZNÁMKA

Podrobnější informace o programu a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngSpecifická pravidla pro žadatele a příjemce [PDF, 1.4 MB]

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, odbor Řídicího orgánu IROP
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

https://irop.mmr.cz/cs/

odeslat e-mailem vytisknout