PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>IROP – zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty IPRÚ

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

IROP – zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty IPRÚ

Datum ukončení: 31.12.2019

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 31. prosince 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávnění žadatelé se liší podle jednotlivých podporovaných aktivit, bližší informace naleznete v příloze.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program se věnuje třem základním aktivitám.

Aktivita Památky je určena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Podporována je:

 • obnova památek;
 • restaurování části památek a mobiliářů;
 • odstraňování přístupových bariér;
 • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení;
 • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů;
 • digitalizace památek a mobiliářů;
 • obnova parků a zahrad u souboru památek;
 • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Aktivita Muzea podporuje:

 • zvýšení ochrany sbírkových fondů;
 • konzervování-restaurování sbírkových předmětů;
 • zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků;
 • odstraňování přístupových bariér;
 • digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů;
 • zabezpečení a osvětlení objektů;
 • rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů;
 • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Aktivita Knihovny je zaměřena na:

 • zvýšení ochrany knihovních fondů;
 • konzervování-restaurování knihovních fondů;
 • zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků;
 • odstraňování přístupových bariér;
 • digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů;
 • zabezpečení a osvětlení objektů;
 • rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů;
 • modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena, maximální je v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO 493.130.000 Kč a v ostatních případech 246.565.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobnější informace o programu a další dokumenty naleznete ZDE. Program administruje Centrum pro regionální rozvoj České republiky, kontaktní osoby pro jednotlivá území jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngAktualizovaná výzva [PDF, 679.7 kB]

pdf.pngPravidla [PDF, 1.5 MB]

Kontakt

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3

www.crr.cz

odeslat e-mailem vytisknout