PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II, podprogram A

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II, podprogram A

Datum ukončení: 13.11.2020

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu ISO II/A musí být podány nejpozději do 13. listopadu 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadateli o poskytnutí finančních prostředků z podprogramu ISO II/A mohou být vlastníci předmětů movitého kulturního dědictví nebo jimi pověření správci těchto předmětů za předpokladu, že jsou zároveň vlastníky budovy, ve které mají být zabezpečovací systémy instalovány, nebo s ní hospodaří. V případě, že se jedná o budovu v nájmu, musí nájemní smlouva zajišťovat takovou dobu nájmu, která je nezbytná k řádnému využití a odpisu pořizovaného zabezpečovacího systému. Bližší informace naleznete v příloze.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Podprogram ISO II/A Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami se soustředí na tyto okruhy:

 • instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému;
 • instalace elektrické požární signalizace;
 • instalace hasicích systémů a zařízení;
 • instalace uzavřeného kamerového okruhu;
 • připojení na systém centralizované ochrany Policie České republiky;
 • připojení na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky;
 • instalace dalších signalizačních, regulačních a komunikačních systémů;
 • vybudování mechanických zábran;
 • modernizace instalovaných systémů;
 • nastavení opatření k prevenci a pořízení vybavení omezující rizika teroristického útoku;
 • zmírnění a odstraňování následků teroristického útoku.

POZNÁMKA

Podrobné informace a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngISO II/A [DOC, 117 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

marek.drac@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Marek Dráč

Telefon: 257 085 448

odeslat e-mailem vytisknout