PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Fond kulturního dědictví

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Fond kulturního dědictví

Datum ukončení: 07.03.2016

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace VIA

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 7. března 2016.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy), účelová zařízení církví, farnosti a obce.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem programu je podpořit vazby lidí k místu, kde žijí, a napomáhat posilování jejich vzájemné sounáležitosti prostřednictvím spoluúčasti na opravách a oživení drobných památek místního významu. Míra zapojení veřejnosti je při výběru projektů klíčová. Program nese podtitul Darujme památkám nový příběh. Drobnou památkou se rozumí krajinotvorný prvek sakrálního či světského významu (např. kapličky, boží muka, pomníčky, volně stojící sochy, smírčí kříže, mohyly atd.). V letošním ročníku bude část prostředků věnována na obnovu drobných židovských památek (např. náhrobků).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše jednoho grantu je 40.000 Kč. Součástí podpory programu je také příspěvek až 2.000 Kč na odborné konzultace podpořeného projektu a jsou připraveny dva vzdělávací workshopy.

POZNÁMKA

Bližší informace k programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngProgram [DOC, 423.5 kB]

doc.pngŽádost [DOC, 465.5 kB]

Kontakt

Nadace VIA
Jelení 195/9
118 00 Praha 1

lucie.volakova@nadacevia.cz

www.nadacevia.cz

Kontaktní osoba: Lucie Voláková

Telefon: 233 113 370

Telefon: 777 221 643

odeslat e-mailem vytisknout