PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov

Datum ukončení: 31.10.2024

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí

KDY PODAT ŽÁDOST?

Příjem žádostí byl prodloužen, aktuálně lze žádat do 31. října 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou:

 • městské části hlavního města Prahy,
 • obce a dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu,
 • veřejné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky a státní organizace,
 • národní podniky,
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Předmětem podpory jsou úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru, která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie. Podporované aktivity jsou:

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov,
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů),
 • zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod),
 • výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Podporované projekty musí být realizovány na památkově chráněných či architektonicky cenných budovách.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření dle stupně rozsahu renovace budovy. Podpora může být poskytnuta i na projektovou přípravu projektu, činnost odborného a technického dozoru a BOZP a povinnou publicitu. Pro výzvu je stanovena celková alokace 2.000.000.000 Kč.

POZNÁMKA

Výzvu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Případné dotazy mohou žadatelé zasílat na e-mail modernizacni.fond@sfzp.cz. Bližší informace o programu a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 1.5 MB]

Kontakt

Státní fond životního prostředí
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

bohdan.polak@sfzp.cz

www.sfzp.cz

Kontaktní osoba: Ing. Bohdan Polak

odeslat e-mailem vytisknout