PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Datum ukončení: 31.01.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo obrany

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu do 31. ledna 2023. 

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněným žadatelem je vlastník válečného hrobu. Pokud vlastník není znám, může žádat majitel nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn a současně:

  • u něj v období předchozích dvou let nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně způsobené nedostatky v hospodaření s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu kapitoly ministerstva na péči o válečné hroby,
  • v předchozích dvou letech vyúčtoval prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly ministerstva na péči o válečné hroby úplně, správně a včas.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu. Na jejich výstavbu, zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace ministerstva na realizaci konkrétní akce činí 80 % z celkových uznatelných skutečně vynaložených nákladů na stavební část realizace akce. Minimální výše poskytované dotace je 50.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Kontakt

Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany
Náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6 - Dejvice

Kontaktní osoba: Bc. Vladimíra Habrová

Telefon: 973 225 920

Telefon: 725 182 272

odeslat e-mailem vytisknout