PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>ČSOB pomáhá regionům

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

ČSOB pomáhá regionům

Datum ukončení: 14.10.2016

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Československá obchodní banka, a. s.

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost ve formě vyplněné přihlášky do programu lze předložit do 14. října 2016.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být pouze právnická osoba, a to nezisková nebo příspěvková organizace. Právní formy neziskových organizací oprávněného žadatele jsou spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, evidovaná církevní právnická osoba poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem programu je finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů, přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života v regionech.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Úspěšným žadatelům poskytne program komunikační podporu a online i další nástroje pro získání finančních prostředků od veřejnosti. Čtyři žadatelé, kteří od veřejnosti v jednotlivých regionech obdrží prostřednictvím online sbírkové platformy nejvíce prostředků, dostanou dar ve výši 50.000, 40.000, 35.000 a 25.000 Kč. Příspěvek bude přidělen čtyřem žadatelům v každém ze 14 regionů, celkem tedy 56 právním subjektům.

POZNÁMKA

Odborným garantem projektu je Fórum dárců. Podrobné informace o programu naleznete ZDE.

Kontakt

Fórum dárců
V Tůních 11
120 00 Praha 2

paleckova@donorsforum.cz

www.csobpomaharegionum.cz

Kontaktní osoba: Jindřiška Palečková

Telefon: 240 201 191

odeslat e-mailem vytisknout