PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>COVID – Kultura, výzva č. 3.4

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

COVID – Kultura, výzva č. 3.4

Datum ukončení: 21.09.2021

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

KDY PODAT ŽÁDOST?

Příjem žádostí byl prodloužen do 21. září 2021. (Původně bylo možné žádat od 17. června do 13. srpna 2021.)

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby. Dotace je určena pro subjekty, které provozují celoročně či sezónně veřejně přístupnou nemovitou kulturní památku v jiném než státním vlastnictví a která je zpřístupněna veřejnosti za vstupné či v rámci jejich podnikatelské činnosti. Zahrnuje i subjekty provozující památkové objekty a zpřístupňující je veřejnosti za vstupné v rámci vedlejší hospodářské činnosti v oblasti kultury.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem výzvy je poskytnout podporu na kontinuální činnost subjektů, které celoročně provozují veřejně přístupné nemovité kulturní památky a prokáží minimální roční návštěvnost ve výši 3 000 návštěvníků v roce 2019, nebo (v případech celkového uzavření provozu v roce 2019 na více než tři měsíce) v některém z předchozích let provozování dané činnosti. Jedná se o objekty, které jsou v jiném než státním vlastnictví a jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek, jako jsou zejména:

  • hrady;
  • zámky;
  • zříceniny;
  • památky ve vlastnictví církví;
  • archeoparky a skanzeny.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE

Maximální výše dotace činí 4.000.000 korun.

POZNÁMKA

Program připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Aktuální informace a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 444.6 kB]

Kontakt

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

kultura@mpo.cz

www.mpo.cz

Telefon: 224 851 111

odeslat e-mailem vytisknout