PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Akviziční fond

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Akviziční fond

Datum ukončení: 31.08.2023

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 31. srpna 2023, vyhodnocování probíhá průběžně.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být pouze subjekt hospodařící se sbírkou muzejní povahy, u kterého Ministerstvo kultury neplní funkci zřizovatele a který má v Centrální evidenci sbírek zapsánu sbírku z těchto oborů – výtvarné umění a architektura, umělecké řemeslo, uměleckoprůmyslové práce, fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová či zvuková média a další.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Finanční prostředky z akvizičního fondu jsou poskytovány pouze na nákup díla, které bylo vystaveno na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový přístup. Dílo by dále mělo patřit mezi vývojově důležitou tvorbu svého tvůrce, odpovídat nejpřísnějším požadavkům na uměleckou kvalitu a reprezentovat podstatný vývojový trend v současném umění. Dílo musí zároveň představovat významné obohacení a celkové zhodnocení sbírky spravované žadatelem.

Finanční prostředky z akvizičního fondu mohou být použity pouze na nákup díla mladšího 50 let, které patří mezi díla typickým způsobem představující vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu a je:

  • volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací a autorských záznamů performancí,
  • dokumentací architektonického návrhu,
  • užitým uměním,
  • průmyslovým designem, respektive jeho originální dokumentací,
  • originálem autorské fotografie (autorské zvětšeniny), původním negativem nebo fotografií (autorskou zvětšeninou) s původním negativem,
  • autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu rozprostřeného v čase, zaznamenaným na analogovém či digitálním nosiči (dílem videoartu),
  • autorskou knihou.


JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na zakoupení předmětu mohou dosáhnout maximálně 70 %, tato částka podle směnného kurzu platného ke dni předložení žádosti nesmí přesáhnout 1.000.000 eur. Celková podpora ze všech veřejných zdrojů nesmí přesáhnout 80 % ceny předmětu nákupu.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k podmínkám programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva pro rok 2023 [PDF, 171.4 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

akvizicni.fond@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Telefon: 257 085 111

odeslat e-mailem vytisknout