PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Akviziční fond

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Akviziční fond

Datum ukončení: 31.08.2022

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 31. srpna 2022, vyhodnocování probíhá průběžně.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být pouze subjekt hospodařící se sbírkou muzejní povahy, u kterého Ministerstvo kultury neplní funkci zřizovatele a který má v Centrální evidenci sbírek zapsánu sbírku z těchto oborů: výtvarné umění a architektura, umělecké řemeslo, uměleckoprůmyslové práce, fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média a další.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Finanční prostředky jsou poskytovány pouze na nákup díla, které bylo vystaveno na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový přístup. Mělo by patřit mezi vývojově důležitá díla svého tvůrce, odpovídat nejpřísnějším požadavkům na uměleckou kvalitu a reprezentovat podstatný vývojový trend v současném umění. Prostředky lze použít pouze na nákup díla mladšího 50 let, které je:

  • volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací a autorských záznamů performancí;
  • dokumentací architektonického návrhu;
  • užitým uměním;
  • průmyslovým designem, respektive jeho originální dokumentací;
  • originálem autorské fotografie (autorské zvětšeniny), původním negativem nebo fotografií (autorskou zvětšeninou) s původním negativem;
  • autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu rozprostřeného v čase zaznamenaným na analogovém či digitálním nosiči (dílem videoartu);
  • autorskou knihou.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na zakoupení předmětu mohou dosáhnout maximálně 70 %, tato částka podle směnného kurzu platného ke dni předložení žádosti nesmí přesáhnout 1.000.000 eur. Celková podpora ze všech veřejných zdrojů nesmí přesáhnout 80 % ceny předmětu nákupu.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k podmínkám programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

docx.pngProgram [DOCX, 27.2 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

akvizicni.fond@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Telefon: 257 085 111

odeslat e-mailem vytisknout