PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Akviziční fond

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Akviziční fond

Datum ukončení: 31.08.2018

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 31. srpna 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být pouze subjekt hospodařící se sbírkou muzejní povahy, u kterého Ministerstvo kultury neplní funkci zřizovatele a který má v Centrální evidenci sbírek zapsánu sbírku z oboru: výtvarné umění a architektura, umělecké řemeslo, uměleckoprůmyslové práce, fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média a další.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Finanční prostředky jsou poskytovány pouze na nákup díla, které bylo vystaveno na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový přístup. Dále by mělo patřit mezi vývojově důležitá díla svého tvůrce, odpovídat nejpřísnějším požadavkům na uměleckou kvalitu a reprezentovat podstatný vývojový trend v současném umění.

Prostředky lze použít pouze na nákup díla mladšího 50 let, které je:

  • volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací a autorských záznamů performancí;
  • dokumentací architektonického návrhu;
  • užitým uměním;
  • průmyslovým designem, respektive jeho originální dokumentací;
  • originálem autorské fotografie (autorské zvětšeniny), původním negativem nebo fotografií (autorskou zvětšeninou) s původním negativem;
  • autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu rozprostřeného v čase, zaznamenaným na analogovém či digitálním nosiči (dílem videoartu);
  • autorskou knihou.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

docx.pngPodmínky [DOCX, 24.4 kB]

docx.pngŽádost [DOCX, 57.2 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

epodatelna@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Telefon: 257 085 111

odeslat e-mailem vytisknout