PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>90. výzva IROP - Cestovního ruch - SC 4.4 (ITI)

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

90. výzva IROP - Cestovního ruch - SC 4.4 (ITI)

Datum ukončení: 31.12.2027

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 31. prosince 2027.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji, církve, církevní organizace, státní podniky, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace činné v oblasti cestovního ruchu minimálně dva roky.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je zaměřen na veřejnou infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu:

  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů) s preferencí integrovaných řešení,
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
  • naučné stezky,
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí,
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center,
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu, parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

POZNÁMKA

Podrobnější informace o programu a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla programu [PDF, 849.7 kB]

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Řídicího orgánu IROP
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

irop@mmr.cz

www.mmr.cz

odeslat e-mailem vytisknout