PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>70. VÝZVA IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA – SC 5.1 (CLLD)

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

70. VÝZVA IROP – KULTURA – PAMÁTKY A MUZEA – SC 5.1 (CLLD)

Datum ukončení: 31.12.2027

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 31. prosince 2027.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou žádat vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření. Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako nemovitá kulturní památka.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je zaměřen na tyto oblasti:

  • revitalizace kulturních památek,
  • expozice,
  • depozitáře,
  • technické zázemí,
  • návštěvnická a edukační centra,
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
  • evidence a dokumentace mobiliárních fondů,
  • parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů.

POZNÁMKA

Podrobnější informace o programu a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla programu [PDF, 882.6 kB]

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

irop@mmr.cz

www.mmr.cz

odeslat e-mailem vytisknout