PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>> 62. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (ITI)

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

62. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (ITI)

Datum ukončení: 31.12.2027

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 31. prosince 2027.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou žádat vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření. Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovitá národní kulturní památka nebo v Seznamu světového dědictví UNESCO nebo v Indikativním seznamu statků světového dědictví UNESCO.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je zaměřen na tyto oblasti:

 • revitalizace památek,
 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické a technologické zázemí,
 • návštěvnická centra,
 • edukační centra,
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
 • ochrana a zabezpečení památek,
 • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO,
 • parkoviště u památek – max. 5 % celkových způsobilých výdajů.

POZNÁMKA

Podrobnější informace o programu a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla programu [PDF, 750.9 kB]

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

irop@mmr.cz

www.mmr.cz

odeslat e-mailem vytisknout