PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Památky a finance>>Závěry Národní konference Venkov 2017

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

Závěry Národní konference Venkov 2017

28. 11. 2017 Propamatky.info: Logo konference VENKOV 2017 Logo konference VENKOV 2017 | Foto: Spolek pro obnovu venkova Pardubického kraje | Licence: Všechna práva vyhrazena DŘÍTEČ | Ve dnech 1.–3. listopadu se v golfovém resortu Dříteč uskutečnil devátý ročník Národní konference VENKOV 2017. Hlavním tématem setkání byla příprava požadavků místních samospráv pro novou vládu České republiky.

Obce a kraje jsou základem regionálního rozvoje ve všech demokratických státech. Proto je nutné, aby jejich činnost byla zajištěna a aby byly schopny reagovat na reálné potřeby venkova. Je potřeba vyvarovat se centralizačních tendencí. Na základě zásad Evropské charty místní a regionální samosprávy a s respektem k základním ústavním principům práva, historie a tradice českého, moravského a slezského venkova účastníci konference formulovali následující požadavky, které jsou předpokladem pro stabilizaci a rozvoj venkovských oblastí. 

1. Rodinné farmy jsou nezbytnou podmínkou pro všestranný rozvoj venkova v oblasti ekonomické, sociální, podnikatelské, územněsprávní, environmentální a krajinotvorné včetně zajištění generační obměny v návaznosti na Společnou zemědělskou politiku Evropské unie s maximálním uplatněním dotačních prostředků v místě působení rodinné farmy. 

2. Respektovat demokratické hodnoty a právo obcí na samosprávu, rovný vztah mezi státem a obcemi. Uvážlivě, kvalitně a zodpovědně připravovat zákony vedoucí ke snížení byrokracie. 

3. Podporovat služby na venkově, přičemž jedním ze základních předpokladů je podpora zavádění vysokorychlostního internetu. Důležitá je také podpora a udržení obchodní obslužnosti venkova. 

4. Zachovávat principy partnerství, síťování a spolupráce mezi aktéry na venkově s pomocí metody LEADER, která při definování programů podpor venkova respektuje princip zdola nahoru. 

5. Rozpočtové určení daní má zajistit existenci a rozvoj obce a daňový výnos mezi obce by měl stát dělit s vyšším podílem rovného dělení prostředků a směřovat je na potřebné skupiny obyvatel (žáci, senioři). 

6. Využít potenciál českého zemědělství ke zvýšení soběstačnosti České republiky v živočišné výrobě a speciálních rostlinných produktech pro zvýšení biodiverzity a zásoby vody v půdě. 

7. Bylo upozorněno na potřebu urgentní aktualizace zákonů zejména v oblasti střetu zájmů, poskytování informací a rozpočtových pravidel. 

8. Pro vyvážený rozvoj regionů je důležitá osvěta, postupné vzdělávání a vysvětlování principů lokální ekonomiky. Zároveň je potřeba posílit lokální vazby. 

9. V oblasti lokální ekonomiky a podpory krátkých dodavatelských řetězců podpořit agroturistiku jako činnost vztaženou k místu farmy. 

Z výše uvedených závěrů vyplývá, že řešení celé problematiky rozvoje venkova nelze zajistit pouze na centrální nebo jen lokální úrovni, ale spoluprací všech zúčastněných aktérů. Všechny účastníky konference rovněž sjednocoval názor na potřebnost snižování administrativní zátěže. Předáním těchto závěrů předsedovi vlády a jeho prostřednictvím vládě České republiky byl konferencí zmocněn Spolek pro obnovu venkova ČR. 

Více informací o konferenci naleznete na stránkách KONFERENCE VENKOV. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kristýna Ševčíková

Zdroj: Spolek pro obnovu venkova Pardubického kraje

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info