PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Zprávy z regionů>>Kaple sv. Marka v Mohelnici je kulturní památkou

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

Kaple sv. Marka v Mohelnici je kulturní památkou

16. 6. 2017 Propamatky.info: Kaple sv. Marka patří do souboru zachovaných kaplí v Mohelnici. Kaple sv. Marka patří do souboru zachovaných kaplí v Mohelnici. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena MOHELNICE (OLOMOUCKO) | Do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky byla zapsána kaple sv. Marka v Mohelnici. Drobná pozdně barokní stavba z období kolem poloviny 18. století má výrazné poškození a bude třeba restaurátorského zásahu.

Kaple s dochovanou malířskou výzdobou vypovídá o úctě k evangelistovi Markovi. Půdorys omítané zděné kaple tvoří krátký obdélník s trojbokým závěrem. Stavba je kryta sedlovou, v závěru valbovou střechou se zděným volutovým štítem v průčelí. Fasádu člení nízký oběžný sokl z pískovcových bloků, pravděpodobně z maletínského pískovce. Vstup je opatřen druhotně hlouběji osazenými dvoukřídlými kovovými dveřmi. Interiér se štukovou výzdobou a menzou je doplněn částečně dochovanou nástropní figurální výmalbou patrně ztvárňující sv. Marka.

Stavba však vykazuje stavební poruchy vlivem špatně provedeného odvodu srážkové vody s nutností opravy. Socha sv. Marka, umístěná v nice nad dvoukřídlými kovovými dveřmi, je v současné době nezvěstná. Na základě dochované fotodokumentace je možné provedení rehabilitace fasády, která prošla druhotnými úpravami. Kaple tvoří významný krajinotvorný prvek s úzkou vazbou na historický vývoj města Mohelnice a patří do souboru dochovaných kaplí. Koncem minulého roku byla prohlášena kulturní památkou kaple sv. Šebestiána ležící v západní lokalitě města.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Vlastimil Staněk, Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info