PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Opravené památky>>Přírodní vodní lázeňský areál se navrací do své původní podoby

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

Přírodní vodní lázeňský areál se navrací do své původní podoby

9. 8. 2017 Propamatky.info: Lázeňský areál vznikl podle projektu architekta Karla Bachury v roce 1925. Lázeňský areál vznikl podle projektu architekta Karla Bachury v roce 1925. | Foto: Městský úřad Hořice | Licence: Všechna práva vyhrazena DACHOVY U HOŘIC (JIČÍNSKO) | Unikátní romanticky laděné přírodní koupaliště s dřevěnou architekturou z 20. let minulého století prochází další fází památkové obnovy. Do dnešní doby se areál zachoval ve své autentické podobě a slouží nadále veřejnosti.

Na první etapu rekonstrukce zahrnující obnovu severozápadního koncového pavilonu hlavní budovy s převlékárnami získalo v loňském roce město Hořice finanční příspěvek od Ministerstva kultury ve výši 200 tisíc korun v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Letos v témže programu projekt získal 280 tisíc korun na probíhající druhou fázi týkající se stavebních úprav a obnovy levého křídla hlavní budovy s převlékárnami. Veškeré uskutečňované práce od roku 2013 zapsané kulturní památky jsou prováděny pod důslednou kontrolou odborných pracovníků památkové péče. Obnova postupuje podle schválené projektové dokumentace, jejímž autorem je Milan Pour, autorem stavebněhistorického průzkumu areálu je Jan Beránek. Další stavební úpravy budou následovat v příštím roce.

Předmětem prací je zejména doplnění chybějících nebo dřevokazným hmyzem degradovaných konstrukčních prvků a detailů původního truhlářského vybavení v převlékacích kabinách i pavilonech nebo realizace nových dělicích šikmých stěn před kabinami. Jedná se především o pulty, věšáky, lavičky, krycí lišty, původní vypínače nebo doplnění kopií původních prvků zámečnického vybavení. Podstatným krokem je také odstranění nepůvodních azbestocementových střešních šablon, nahrazení vláknocementovou eternitovou krytinou červené barvy, klempířské prvky z předzvětralého titanzinkového plechu a navrácení původní barevnosti všech prvků dle restaurátorského průzkumu barevnosti od Tomáše Bárty. „Zejména podlahová konstrukce je dožilá, v podstatě se dá všechno rozebrat rukama, konstrukce se musí nahradit novým dřevem,“ dokresluje zástupce dodavatelské firmy Václav Záruba. K provozně funkčním ani dispozičním úpravám nedochází, je maximálně respektována podstata památky po architektonické, stavebnětechnické i vzhledové stránce.

Přírodní koupaliště s areálem slunných lázní mimo vlastní vodní plochu bazénu představuje uzavřený areál lichoběžníkového tvaru. Jednotlivé stavby souboru zahrnují hlavní budovu a strážní domek, jde o dřevěné objekty se skeletovou sloupkovou kostrou a rámovou konstrukcí. Lázeňský areál vznikl podle projektu architekta Karla Bachury v roce 1925. Jedná se o osobité spojení rekreačních domů dřevěných konstrukcí doplněných skleněnými vitrážemi. Centrální objekt představuje 92 metrů dlouhá dřevěná hlavní budova na kamenné podezdívce. Uprostřed stavby s průčelím orientovaným k vodní hladině je umístěn hlavní pavilon a od něho na obě strany vybíhají řady kabin zakončené malými zvýšenými pavilony. Díky charakteristické barevnosti trámů asociujících lidovou architekturu a také v kombinaci s užitím barevných vitráží působí zejména na budově hlavního pavilonu originálně vzniklé geometrické obrazce. Svébytné architektonické pojetí nenásilně souzní s přírodním prostředím a tvoří spolu vzácný celek dokládající kromě jiného životní styl a trávení volného času v prvorepublikovém období.

Více informací o památkově chráněném lázeňském areálu naleznete na stránkách PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.
 

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Město Hořice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info