PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Opravené památky>>Madona z Opočna v restaurátorských souvislostech

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

Madona z Opočna v restaurátorských souvislostech

9. 10. 2017 Propamatky.info: Celek po opravě v masivním zlaceném rámu je z bezpečnostních důvodů opatřen takzvaným muzeálním sklem. Celek po opravě v masivním zlaceném rámu je z bezpečnostních důvodů opatřen takzvaným muzeálním sklem. | Foto: Petr Berger | Licence: Všechna práva vyhrazena OPOČNO (RYCHNOVSKO) | Bez náležité pozornosti proběhla před několika lety unikátní restaurátorská rehabilitace obrazu Madona z Opočna. Zásluhou restaurátorů Šárky a Petra Bergerových a historičky umění Jany Zapletalové bylo mimo jiné potvrzeno autorství renesančního mistra Andrey del Sarta.

Olejomalba na dřevěné desce o rozměrech 112 × 83,5 cm znázorňující výjev skalnaté krajiny s třemi postavami, Madonu s Ježíškem a malým Janem Křtitelem, byla jakožto součást mobiliárního fondu národní kulturní památky státního zámku Opočno v minulosti většinou připisována okruhu florentského manýristického malíře Andrey del Sarta, který žil v letech 1486 až 1530, případně byla považována za pozdější kopii dle Sartovy Madony del Fries.

Obraz byl naposledy významně restaurován v 60. letech minulého století v Národní galerii v Praze Mojmírem Hamsíkem. Ten rozpoznal kvalitu malby a jeho názor sdílel i Eduard Šafařík, který o obraze publikoval drobnou stať, bohužel v nepříliš známém periodiku, a pouze v anglickém jazyce. Restaurování i uměleckohistorické zhodnocení tak bylo velmi záhy zapomenuto. Nedlouho poté byl obraz opravován znovu restaurátorkou Elenou Crhovou. Jeho stav se následně rychle zhoršoval a dílo se opět ocitlo mimo zájem odborné veřejnosti.

Zásadně novou situaci do osudu uměleckého díla vnesl až rozsáhlý nedestruktivní restaurátorský průzkum pomocí rentgenového, ultrafialového a infračerveného záření a na něj navazující restaurování Šárkou a Petrem Bergerovými. Pro rehabilitaci movité kulturní památky stal důležitým také paralelně provedený, velmi detailní uměleckohistorický průzkum Jany Zapletalové z katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přední znalkyně italského umění na základě svých bádání potvrdila Sartovo autorství. Detailně se zabývala i štítkem z rubu obrazu, který uvádí, že dílo bylo vytvořeno Sartem pro jeho přítele obchodníka Giovanniho di Paula ve Florencii v březnu roku 1520. Do sbírek šlechtického rodu Colloredo-Mansfeld se obraz dostal zřejmě počátkem 19. století za ne zcela vyjasněných okolností.

Podrobné výsledky ojedinělého odborného výzkumu, při kterém proběhla úzká spolupráce historika umění a restaurátorů, je možné nalézt ve vydané knižní publikaci s názvem Madona z Opočna, Andrea del Sarto – příběh zapomenutého obrazu. V knize je zaznamenáno uměleckohistorické bádání včetně důkladných bibliografických a archivních citací a také komplexní restaurátorský průzkum a následné restaurování, vše doložené bohatou fotografickou dokumentací. Cenné výsledky celého projektu byly v nedávné době prezentovány na komorní výstavě pod názvem Andrea del Sarto, Madona s dítětem v prostorách Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci. Obraz je v současnosti ke zhlédnutí v rámci své domovské expozice ve velkém sále zámecké obrazárny opočenského zámku.

Bližší informace k dílu a publikaci naleznete na stránkách STÁTNÍHO ZÁMKU OPOČNO. Informace o autorech restaurátorského průzkumu a záměru naleznete v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info