PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Pomáháte za života, pomáhejte i po něm

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Pomáháte za života, pomáhejte i po něm

13. 9. 2017 Propamatky.info: Darům ve formě odkazů není v České republice věnována dostatečná pozornost. Darům ve formě odkazů není v České republice věnována dostatečná pozornost. | Foto: Za snadné dárcovství | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Koalice Za snadné dárcovství vydala v těchto dnech informační brožuru, v níž představuje téma dobročinné závěti. Má se stát průvodcem pro dárce i neziskové organizace, jak se pohybovat v dané problematice. Darům ve formě odkazů není v České republice věnována dostatečná pozornost.

Na 13. září připadá Mezinárodní den závětí – International Legacy Giving Day. Jeho prostřednictvím neziskové organizace po celém světě děkují svým dárcům a také připomínají význam darů ze závětí. K oslavám se už čtvrtým rokem připojuje i česká iniciativa koalice Za snadné dárcovství – Závěť pomáhá, jejímž řádným členem je také Institut pro památky a kulturu, provozovatel portálu PROPAMÁTKY. Od roku 2014 sbírá koalice příběhy darů ze závětí v České republice. Za tímto účelem spustila internetové stránky a sbírá data o dobročinných závětích doma i v zahraničí.

Koalice Za snadné dárcovství provedla průzkum mezi českými neziskovými organizacemi. Z 83 organizací, které vyplnily dotazník, zhruba pětina uvedla, že během uplynulých 11 let byly tímto způsobem obdarovány. Za loňský rok to bylo 22 závětí v celkové výši přes 23 milionů korun. Rekordní byl rok 2014, kdy částka přesáhla 72 milionů korun. Za celé období mezi léty 2006–2016 získaly dotázané neziskové organizace dědictvím zhruba 150 milionů korun. Z průzkumu koalice rovněž vyplývá, že ze závěti darují velmi často ženy či starší věřící lidé bez příbuzných, případně bez fungujících příbuzenských vztahů. Mezi dárci se také objevují bohatí krajané v zahraničí. Většina organizací uvádí, že o záměru dárců sepsat závěť v jejich prospěch předem nevěděla a že tyto dárce za života neznala.

Nejčastěji odkazují lidé hotovost, méně často nemovitosti, ojediněle cenné papíry a hmotný majetek. V některých případech založí dárci za života svěřenský fond nebo odkazem či v dopise na rozloučenou určí, k čemu má být jejich dar použit. Touto cestou se rozhodla jít například paní Kateřina Šmídková, díky jejímuž odkazu je od roku 2015 udělována cena pro nejlepší českou ekonomku. Paní Ladislava Šilhánková, která celý život trpěla následky dětské mozkové obrny, pro změnu zřídila fond, jehož prostředky slouží k rehabilitaci a vzdělávání dětí postižených stejnou nemocí.

Sepsáním poslední vůle zabezpečují lidé především svou rodinu a blízké. Díky daru ze závěti mohou navíc podpořit činnost vybrané dobročinné organizace, na které jim záleží. Je jen na nich, komu a jak chtějí nejvíce pomoci. Mohou vykouzlit úsměvy na tvářích dětí, pomoci přírodě nebo přispět na obnovu kulturních památek a zachovat je pro další generace. Možností jak pomáhat je mnoho.

Více informací a zajímavé příběhy dobročinných závětí naleznete na stránkách ZÁVĚŤ POMÁHÁ nebo KOALICE ZA SNADNÉ DÁRCOVSTVÍ.

Autor: Tomáš Vyhnálek, Kristýna Ševčíková

Zdroj: Za snadné dárcovství

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info