PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Ústecký kraj>>Archeologické výzkumy>>Archeo Sever o.p.s.

Katalog služeb

Archeologické výzkumy

zpět

 

Archeo Sever o.p.s.

Propamatky.info: Archeo Sever o.p.s. Archeo Sever o.p.s. Naše služby spočívají na základě zákona o státní památkové péči v provádění záchranných i badatelských archeologických výzkumů. Poskytujeme kvalifikované zpracování rozsahu rizik stavebního záměru ve vztahu k míře ohrožení archeologického potenciálu.

Naší stěžejní činností je výkon archeologické památkové péče s důrazem na vzájemnou spolupráci mezi stavebníkem a oprávněnou organizací a její flexibilní přístup k plnění termínů časového harmonogramu realizace stavby.

Jsme nezisková organizace, která byla založena jako obecně prospěšná společnost. Vznikla za účelem chránit ve veřejném zájmu jak stávající archeologické památky na původním místě, tak dbát o jejich záchranu pomocí metod archeologického výzkumu.

Reference

 

  • Záchranný archeologický výzkum při stavbě obchodního centra Galerie Teplice
  • Záchranný archeologický výzkum při stavbě tepelného napáječe v Teplicích
  • V průběhu roku 2014 jsme navázali velmi dobrou spolupráci se správcem podzemních inženýrských sítí (vodovodů a kanalizací), pro kterého vykonáváme dle dikce zákona o státní památkové péči archeologické odborné dohledy při rekonstrukcích těchto sítí v jednotlivých obcích bývalých okresů Chomutov, Most a Louny.
  • Výjimkou z naší činnosti nejsou ani plošné záchranné archeologické výzkumy, které byly provedeny tzv. na zelené louce a byly vyvolány investorským záměrem např. z oblasti těžby nerostných surovin (kaolinu) v Rokli u Kadaně nebo sektoru výroby náhradních dílů do osobních automobilů v Chabařovicích u Ústí nad Labem.

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout