PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Stavebněhistorické průzkumy>>Vojtěch Černý, DiS. – stavební zaměření a dokumentace

Katalog služeb

Stavebněhistorické průzkumy

zpět

 

Vojtěch Černý, DiS. – stavební zaměření a dokumentace

Propamatky.info: LOGO_1598 LOGO_1598 Provádím digitální dokumentaci skutečného stavu historických objektů. Základem je přesné zaměření stavby polární metodou. Podrobnost výsledných plánů přizpůsobím účelu dokumentace a finančním možnostem investora.

Dokumentace současného stavu historických budov (půdorysy, svislé řezy, pohledy, dokumentace krovů) může být podkladem pro práci architektů, projektantů, stavebnětechnický či stavebněhistorický průzkum. Zaměření je vždy provedeno s vysokými nároky na prostorovou přesnost, v maximální možné míře respektuje skutečný stav. Používám geodetické vybavení. Ctím metodiku Národního památkového ústavu.

Dlouhodobá aktivní účast na stavebněhistorických průzkumech a znalost historických konstrukcí mi umožňují přizpůsobit výsledek konkrétnímu účelu dokumentace. Standardně poskytuji podrobné kótované stavební výkresy v měřítku 1:50 (dle potřeby s detaily 1:20). Podrobnost detailů fasád, profilací říms dle dohody. Alternativně mohu nabídnout časově a finančně méně náročnou variantu v měřítku 1:100, nekótovanou variantu s poměrovým měřítkem (vyhovující obvyklým potřebám standardního stavebněhistorického průzkumu) či schema zachycující přesnou polohu nejdůležitějších konstrukcí a otvorů tak aby co nejefektivněji vyhovělo konkrétním potřebám objednavatele.

Dále provádím dokumentaci pro stavebněhistorické průzkumy – digitalizace a opravy existujících plánů dle skutečného stavu. Nabízím podrobnou fotodokumentaci objektu. Mohu poskytnout i fotografické služby pro propagační účely a podobně.

Reference

 

  • Čáslav – zaměření bývalé Pickovy vily 
  • Zákupy – zaměření kostela sv. Fabiána a Šebestiána
  • Letařovice – zaměření kostela sv. Jakuba Většího
  • Harrachov – zaměření Harcubovy chalupy čp. 73 s brusírnou skla
  • Třebíč – zaměření budovy bývalého větrného mlýna
  • spolupráce na zaměření větších staveb a areálů (budova konviktu v Příbrami, klášterní kostel sv. Felixe v Sušici, část hradeb hradu Rabí, fasády hradu Švihova, zámek v Dobřejovicích, krov zámku Příčovy, krovy zámku v Dolních Břežanech.. )
  • dlouhodobá spolupráce na dokumentaci k SHP pro Ing. arch. Jana Peštu – stavebněhistorický průzkum (františkánský a dominikánský klášter v Chebu, budova Severočeského muzea v Liberci, hrad Roštejn u Telče, budovy bývalého Měšťanského pivovaru v Litoměřicích...)
  • občasná spolupráce na aktivitách Ústavu památkové péče FA ČVUT

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout