PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Karlovarský kraj>>Archeologické výzkumy>>ARA – Asociace recentní archeologie, z. ú.

Katalog služeb

Archeologické výzkumy

zpět

 

ARA – Asociace recentní archeologie, z. ú.

Propamatky.info: Logo_1505 Logo_1505 Asociace recentní archeologie je sdružení založené v roce 2011 s cílem sdružovat zájemce o problematiku výzkumu, poznání a ochrany památek z období 18. až 21. století. Asociace také provozuje informační internetový portál.

Cílem asociace je především sdílení informací o tuzemském i celosvětovém stavu poznání této problematiky mezi zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Dále pak vlastní výzkumná činnost a osvěta s ohledem na ochranu kulturních a technických památek minulých tří století.

Recentní neboli soudobou, žijící archeologii v našem pojetí, lze charakterizovat ve dvou významech, a to jako obor zkoumající nedávnou minulost i současnost, ale zároveň využívající nejmodernější přístupy a metody, které nelze úspěšně realizovat bez široké mezioborové spolupráce. Sdružení se proto věnuje technickým, sídelním i sakrálním památkám, zaniklým i stojícím objektům a hmotné kultuře 18. až 21. století.

Ve všech těchto tématech dbá na celistvý pohled a to nejen z pohledu archeologie, ale využívá postupy i ostatních humanitních věd, například antropologie, historie, etnografie, a přírodních věd, například dendrochronologie.

Obrátit se na nás proto mohou zájemci o dokumentaci zaniklých staveb, kterým můžeme nabídnout jak archeologické metody, tak i postupy stavebně historického průzkumu. Dále uvítáme kontakt ze strany pořadatelů konferencí a seminářů s tématikou spadající do nášeho širokého okruhu zájmu. A v neposlední řadě každý, kdo by chtěl prezentovat svůj výzkum či aktivitu na našem internetovém potálu.

Reference

 

Provozujeme internetový portál na kterém uveřejňujeme:

  • aktuální dění v recentní archeologii u nás i v zahraničí
  • recenze konferencí, výstav a expozic muzeí
  • články s tématikou recentní archeologie
  • kalendář plánovaných akcí

Projekty a akce:

  • Dvůr Vranov – stavebněhistorický průzkum
  • Plzeň – interaktivní mapa protivzdušné obrany města Plzně
  • exkurze po památkách a archeologických reliktech 18. až 21. století
  • popularizace archeologie prostřednictvím internetového portálu a přednášek

 

odeslat e-mailem vytisknout