PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Plzeňský kraj>>Dotace>>Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Datum ukončení: 31.10.2017

Územní působnost: Plzeňský kraj

Vyhlašovatel: Plzeňský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Příjem žádosti je možné předkládat od 1. ledna do 31. října 2017.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být obec a jiné právnické či fyzické osoby.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Finanční podpora je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí na území kraje (bližší specifikace viz pravidla), který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že nemůže plnit základní určenou funkci. Dotace se týká také majetku, který je součástí národního kulturního dědictví a je předmětem ochrany v rámci památkové rezervace nebo památkové zóny.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Finanční podporu lze poskytnout až do výše 70 % nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku. Pouze v případech hodných zvláštního zřetele může být pomoc poskytnuta až do 100 % nákladů.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 609.3 kB]

docx.pngŽádost [DOCX, 101.3 kB]

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň

robert.micek@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba: Ing. Róbert Miček

Telefon: 377 195 149

odeslat e-mailem vytisknout