PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Kraj Vysočina>>Dotace>>Klenotnice Vysočiny 2017

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Klenotnice Vysočiny 2017

Datum ukončení: 30.06.2017

Územní působnost: kraj Vysočina

Vyhlašovatel: Kraj Vysočina

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 1. do 30. června 2017.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi, spolky, ústavy a nadace, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, fyzické a právnické osoby.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program se soustředí na spolufinancování prezentace kulturního a historického dědictví, včetně péče o sbírkové předměty. Především se věnuje těmto oblastem:

  • zlepšení prezentační činnosti formou rozšiřování a zkvalitňování stávajících muzejních, galerijních či jiných veřejně přístupných interiérových expozic a výstavních prostor;
  • tvorba nových, moderních muzejních a galerijních či jiných veřejně přístupných interiérových expozic a výstavních prostor;
  • ochrana sbírkových předmětů před nepříznivými vlivy prostředí, a to restaurováním, konzervováním a preparováním (platí pouze pro sbírkové předměty, které jsou součástí sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 25.000 Kč, maximální činí 200.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 627.1 kB]

Kontakt

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

schallnerova.i@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz

Kontaktní osoba: Bc. Ivana Schallnerová

Telefon: 564 602 409

odeslat e-mailem vytisknout