PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Jihočeský kraj>>Dotace>>Kulturní dědictví

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Kulturní dědictví

Datum ukončení: 08.01.2018

Územní působnost: Jihočeský kraj

Vyhlašovatel: Jihočeský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit od 18. prosince do 8. ledna 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro vlastníky movitého kulturního dědictví, objektů drobné sakrální architektury, nemovitých kulturních památek a staveb v památkově chráněných územích.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je rozdělen na několik opatření:

Opatření I. Movité kulturní dědictví
– zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturněhistorické podstaty předmětů s ohledem na jejich následné umístění a využití. Opatření podporuje vznik a osazení výdusků a kopií originálů soch, které budou umístěny ve veřejném prostoru na místo originálů uložených v lapidáriích. Kopie musí materiálově i zpracováním odpovídat originálu.

Opatření II. Obnova drobné sakrální architektury
– zachování a obnova objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu objektů (bez ohledu na to, zda jsou památkově chráněny či nikoli). Opatření podporuje také obnovu pomníků padlým z první světové války.

Opatření III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích
– zvýšené náklady obnovy, pokud si je vyžádá použití tradičního stavebního, technologického a materiálového řešení.

Opatření IV. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek
– vypracování stavebněhistorických, restaurátorských, dendrochronologických a obdobných průzkumů, chemickotechnologických analýz, stratigrafie omítkových vrstev, průzkumů biotického napadení, fotogrammetrických zaměření a obdobných prací předprojektové přípravy, které jsou potřebné jako podklady pro zpracování kvalitní projektové dokumentace z hlediska památkové péče a jsou v rámci závazného stanoviska vyžadovány orgány památkové péče.

Opatření V. Nemovité kulturní památky
– záchrana a zachování nemovitých kulturních památek obnovou původního stavebního, technologického a materiálového řešení, které musí odpovídat hodnotě nemovité kulturní památky a době jejího vzniku či vzniku její obnovované části. Opatření podporuje vznik a osazení výdusků a kopií originálů soch, které budou umístěny ve veřejném prostoru místo originálů uložených v lapidáriích. Kopie musí materiálově i zpracováním odpovídat originálu.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle jednotlivých opatření, bližší informace jsou k dispozici v příloze.

POZNÁMKA

Dotazy k patření I., II. a IV. zájemcům zodpoví Eva Kordíková tel. 386 720 186, kordikova@kraj-jihocesky.cz, opatření III. a V. zpracovává Bc. Lenka Věrná tel. 386 720 271, verna2@kraj-jihocesky.cz. Podrobnější informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 963.3 kB]

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

kordikova@kraj-jihocesky.cz

www.kraj-jihocesky.cz

Kontaktní osoba: Eva Kordíková

Telefon: 386 720 186

odeslat e-mailem vytisknout