PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Stromy

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Stromy

Datum ukončení: 31.01.2018

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Nadace ČEZ

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost v prvním grantovém kole je možné předložit do 31. ledna 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Grantové řízení je určeno pro obce nebo městské části Prahy. Doporučuje se zapojení veřejnosti a zájmových sdružení v obci, např. výběr lokality, účast na sázení či na následné údržbě zeleně.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V grantovém řízení bude podporována:

  • výsadba nové zeleně původních druhů dřevin a jejich odrůd v podobě alejí, stromořadí a zelených bariér proti větru a prachu;
  • liniová výsadba stromů u veřejných budov, obnova liniové zeleně na mezích (v kombinacích keřů a stromů);
  • výsadba galeriové zeleně podél vodotečí a návesních nádrží.

Realizace se předpokládá na veřejném prostranství v obytných nebo zastavěných plochách obcí nebo v jejich extravilánu.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše grantového příspěvku činí 150.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 331.6 kB]

Kontakt

Nadace ČEZ
Duhová 1531/3
140 53 Praha 4

info@nadacecez.cz

www.nadacecez.cz

Telefon: 211 046 723

odeslat e-mailem vytisknout