PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Národní program Životní prostředí – podpora obcí v národních parcích

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Národní program Životní prostředí – podpora obcí v národních parcích

Datum ukončení: 31.01.2018

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 31. ledna 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem mohou být obce, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti, spolky, nadace a nadační fondy, školy a školská zařízení.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Jednou z podporovaných aktivit je úprava či obnova veřejných prostranství, budování, rekonstrukce a oprava cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury, budování a rekonstrukce odstavných ploch, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k dotaci a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 1.7 MB]

Kontakt

Státní fond životního prostředí
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

romana.rajnysova@sfzp.cz

www.sfzp.cz

Kontaktní osoba: Ing. Romana Rajnyšová

Telefon: 267 994 159

odeslat e-mailem vytisknout