PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>IROP – Revitalizace vybraných památek II.

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

IROP – Revitalizace vybraných památek II.

Datum ukončení: 28.03.2017

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Příjem žádostí bude zahájen 31. října, předkládat je lze do 28. března 2017.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou žádat vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Výzva je zaměřena na podporu revitalizací a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek zapsaných k 1. lednu 2014, památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Program je zaměřen na tyto oblasti:

  • Obnova památek
  • Restaurování části památek a mobiliářů
  • Odstraňování přístupových bariér
  • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
  • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
  • Digitalizace památek a mobiliářů
  • Obnova parků a zahrad u souboru památek
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

POZNÁMKA

Podrobnější informace o programu a další formuláře naleznete ZDE. Kontaktním místem pro administraci programu IROP je Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

Kontaktní osoby v jednotlivých krajích jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 390 kB]

pdf.pngPravidla [PDF, 994 kB]

pdf.pngČasté chyby žadatelů [PDF, 421.5 kB]

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

www.mmr.cz

odeslat e-mailem vytisknout