PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

Datum ukončení: 31.08.2017

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti o poskytnutí dotace z programu ISO v roce 2017 v částech A, B a D musí být podány nejpozději do 18. listopadu 2016, v rámci části C je možno podávat žádosti průběžně, nejpozději však s datem odeslání 31. srpna 2017. Žádosti je nutno zasílat jak v písemné, tak v elektronické podobě.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Finanční prostředky se poskytují muzeím, galeriím, případně dalším subjektům, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy, Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům spravujícím kulturní památky, historické knižní fondy a další soubory předmětů náležející k movitému kulturnímu dědictví. Dále specializovaným pracovištím zřízeným při Diecézních konzervátorských centrech římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel smlouvy s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu, vše podle pravidel uvedených ve vymezení jednotlivých částí programu.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Finanční prostředky jsou přidělovány v jednotlivých částech programu:

A. Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami
B. Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví
C. Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu
D. Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

POZNÁMKA

Podrobné informace a kontakty k jednotlivým částem programu naleznete v příloze. Další důležité dokumenty a žádosti jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPříkaz č. 1/2016 [PDF, 521 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

epodatelna@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Telefon: 257 085 111

odeslat e-mailem vytisknout