PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Havarijní program

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Havarijní program

Datum ukončení: 31.01.2018

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 31. ledna 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro vlastníky kulturních památek.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Finanční prostředky programu jsou poskytovány na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, včetně restaurátorských prací. Dále je program určen na opravy krovů a střech, klempířské a zámečnické práce, opravy komínů a hlavních říms budov.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Příspěvek poskytnutý v programu by neměl být nižší než 120.000 Kč, nerozhodne-li ministerstvo odlišně. Vlastníkovi lze poskytnout příspěvek až do výše 80 % celkových nákladů.

POZNÁMKA

Potřebné informace a odborně metodickou pomoc bezplatně poskytuje vlastníkům kulturních památek Národní památkový ústav prostřednictvím svých územních odborných pracovišť. Ústředním koordinátorem je oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury.

Dokumenty

 

pdf.pngZásady programu [PDF, 423.2 kB]

pdf.pngPodmínky pro rok 2018 [PDF, 142.3 kB]

pdf.pngFormulář návrhu [PDF, 299.5 kB]

Kontakt

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

epodatelna@mkcr.cz

www.mkcr.cz

Telefon: 257 085 111

odeslat e-mailem vytisknout